Giới thiệu

Sản phẩm nổi bật

Kệ góc inox Higold

Kệ mâm xoay 4/4 inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 103027, 103021

Giá: 2.630.000 VND

Kệ thực phẩm 4 rổ inox Higold

Mã sản phẩm: 309009, 309010

Giá: 2.995.000 VND

Kệ thực phẩm 4 rổ tủ dưới diamond

Mã sản phẩm: 309019, 309020

Giá: 3.210.000 VND

Kệ góc trái phải diamond giảm chấn 900mm

Mã sản phẩm: 101035, 101036

Giá: 5.800.000 VND

Kệ xà phòng - ray giảm chấn inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 307020

Giá: 2.510.000 VND

Mâm xoay 4/4 Crom - Iron

Mã sản phẩm: 103041

Giá: 2.073.000 VND

Mâm xoay 3/4 inox Higold

Mã sản phẩm: 102021, 102022

Giá: 1.890.000 VND

Mâm xoay 1/2 inox Higold

Mã sản phẩm: 101021, 101022

Giá: 1.760.000 VND

Mâm xoay 3/4 đáy gỗ inox Higold

Mã sản phẩm: 101112

Giá: 3.970.000 VND

Kệ chiếc lá mở trái - phải inox Higold

Mã sản phẩm: 101039

Giá: 7.750.000 VND

Kệ góc kéo đáy gỗ 800mm

Mã sản phẩm: 101105

Giá: 6.600.000 VND

Kệ góc trái - phải inox Higold

Mã sản phẩm: 101005

Giá: 5.520.000 VND

    Hỗ trợ trực tuyến

    Website hữu ích

    Quảng cáo

    Thống kê