Giới thiệu

Sản phẩm nổi bật

Rổ xoong nồi inox Higold

Rổ chén dĩa diamond giảm chấn bắt mặt hộc inox 304

Mã sản phẩm: 303502, 303504, 303505

Giá: 2.395.000 VND

Kệ chén dĩa dạng bản inox 304

Mã sản phẩm: 303311, 303312, 303313, 303314

Giá: 2.580.000 VND

Kệ xoong nồi dạng bản inox 304

Mã sản phẩm: 303211, 303212, 303213, 303214

Giá: 1.890.000 VND

Kệ chén dĩa bản bắt mặt hộc inox 304

Mã sản phẩm: 303301, 303302, 303303, 303304

Giá: 2.080.000 VND

Kệ xoong bản bắt mặt hộc inox 304

Mã sản phẩm: 303201, 303202, 303203, 303204

Giá: 1.680.000 VND

Rổ xoong nồi dưới bồn rửa inox 304 giảm chấn

Mã sản phẩm: 303223, 303224

Giá: 2.270.000 VND

Rổ xoong nồi diamond ray giảm chấn bắt mặt hộc inox 304

Mã sản phẩm: 303512, 303514, 303515

Giá: 2.150.000 VND

Rổ xoong nồi diamond ray giảm chấn inox 304

Mã sản phẩm: 301511, 301512, 301514, 301515

Giá: 2.060.000 VND

Rổ chén dĩa diamond giảm chấn inox 304

Mã sản phẩm: 301501, 301502, 301504, 301505

Giá: 2.290.000 VND

Rổ chén dĩa ray giảm chấn bắt mặt hộc inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 303601, 303602, 303603

Giá: 1.950.000 VND

Rổ xoong nồi ray giảm chấn bắt mặt hộc inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 303111, 303112, 303113

Giá: 1.790.000 VND

Rổ xoong dưới bồn rửa ray giảm chấn inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 308001, 308002

Giá: 1.725.000 VND

Rổ chén dĩa ray giảm chấn Higold

Mã sản phẩm: 301607, 301601, 301606, 301602, 301603

Giá: 1.310.000 VND

Rổ xoong nồi có khay ray giảm chấn Higold

Mã sản phẩm: 301125, 301122, 301126, 301123, 301124

Giá: 1.200.000 VND

Rổ xoong nồi ray giảm chấn Higold

Mã sản phẩm: 301002, 301003,301004, 301101,301102, 301103

Giá: 890.000 VND

    Hỗ trợ trực tuyến

    Website hữu ích

    Quảng cáo

    Thống kê