Giới thiệu

Sản phẩm nổi bật

Tủ đồ khô Higold

Kệ 6 tầng diamond giảm chấn

Mã sản phẩm: 205313

Giá: 19.800.000 VND

Kệ kéo 6 tầng inox Higold

Mã sản phẩm: 201106

Giá: 8.250.000 VND

Kệ 6 tầng diamond giảm chấn

Mã sản phẩm: 205103, 205113

Giá: 19.760.000 VND

Kệ 12 rổ diamond/rổ inox (đáy gỗ + đệm cao su) Higold

Mã sản phẩm: 202333, 202336, 202210, 202208

Giá: 9.270.000 VND

Kệ kéo 36 rổ tủ inox Higold (900mm)

Mã sản phẩm: 204003

Giá: 19.800.000 VND

Kệ 6 tầng diamond giảm chấn bẻ trái - phải

Mã sản phẩm: 205213

Giá: 33.980.000 VND

Kệ kéo 24 rổ tủ inox Higold

Mã sản phẩm: 2020033

Giá: 13.364.000 VND

Kệ kéo 08, 10 rổ, 12 rổ tủ inox Higold

Mã sản phẩm: 202001, 202002, 202003, 202006

Giá: 5.530.000 VND

Kệ kéo 6 tầng inox Higold

Mã sản phẩm: 201306

Giá: 8.580.000 VND

    Hỗ trợ trực tuyến

    Website hữu ích

    Quảng cáo

    Thống kê