Sản phẩm mới

Kệ chén 2 tầng inox Higold

Mã sản phẩm: 403010

Giá: 1.520.000 VND

Kệ chén 1 tầng inox Higold

Mã sản phẩm: 403021

Giá: 998.000 VND

Kệ chén 2 tầng âm tủ inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 401070, 401071, 401072, 401073, 401074

Giá: 858.000 VND

Kệ xà phòng - ray giảm chấn inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 307020

Giá: 2.510.000 VND

Rổ chén dĩa ray giảm chấn bắt mặt hộc inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 303601, 303602, 303603

Giá: 1.950.000 VND

Rổ xoong nồi ray giảm chấn bắt mặt hộc inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 303111, 303112, 303113

Giá: 1.790.000 VND

Rổ xoong dưới bồn rửa ray giảm chấn inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 308001, 308002

Giá: 1.725.000 VND

Rổ chén dĩa ray giảm chấn Higold

Mã sản phẩm: 301607, 301601, 301606, 301602, 301603

Giá: 1.310.000 VND

Rổ xoong nồi có khay ray giảm chấn Higold

Mã sản phẩm: 301125, 301122, 301126, 301123, 301124

Giá: 1.200.000 VND

Rổ xoong nồi ray giảm chấn Higold

Mã sản phẩm: 301002, 301003,301004, 301101,301102, 301103

Giá: 890.000 VND

Kệ gia vị dụng cụ inox bản ray giảm chấn Higold

Mã sản phẩm: 306001

Giá: 1.716.000 VND

Kệ gia vị dụng cụ inox bản 350mm Higold

Mã sản phẩm: 306003

Giá: 2.050.000 VND

Kệ gia vị dụng cụ inox bản 320mm Higold

Mã sản phẩm: 306002

Giá: 1.960.000 VND

Kệ gia vị dụng cụ inox bản 420mm Higold

Mã sản phẩm: 306004

Giá: 2.100.000 VND

Kệ gia vị 2 tầng đựng chai lọ inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 304098, 304099

Giá: 1.275.000 VND

Kệ 3 tầng đựng chai lọ inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 305001

Giá: 2.050.000 VND

Kệ đựng gia vị ray giảm chấn nox Higold

Mã sản phẩm: 306021, 306022

Giá: 2.002.000 VND

Kệ đựng gia vị inox Higold

Mã sản phẩm: 306051

Giá: 2.010.000 VND

Kệ đựng gia vị inox Higold

Mã sản phẩm: 306041

Giá: 2.140.000 VND

Mâm xoay 4/4 Crom - Iron

Mã sản phẩm: 103041

Giá: 2.073.000 VND

Mâm xoay 3/4 inox Higold

Mã sản phẩm: 102021, 102022

Giá: 1.890.000 VND

Mâm xoay 1/2 inox Higold

Mã sản phẩm: 101021, 101022

Giá: 1.760.000 VND

Mâm xoay 3/4 đáy gỗ inox Higold

Mã sản phẩm: 101112

Giá: 3.970.000 VND

Kệ chiếc lá mở trái - phải inox Higold

Mã sản phẩm: 101039

Giá: 7.750.000 VND

Hỗ trợ trực tuyến

Website hữu ích

Quảng cáo

Thống kê