Sản phẩm mới

Kệ chén 2 tầng âm tủ inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 401011

Giá: 1.272.000 VND

Kệ chén 1 tầng inox Higold

Mã sản phẩm: 403021

Giá: 950.000 VND

Kệ chén 2 tầng inox Higold

Mã sản phẩm: 401070

Giá: 1.130.000 VND

Kệ xà phòng - ray giảm chấn inox Higold

Mã sản phẩm: 307020

Giá: 2.390.000 VND

Rổ chén dĩa bắt mặt hộc inox 304 có khay Higold

Mã sản phẩm: 303601, 303602, 303603

Giá: 1.850.000 VND

Rổ xoong nồi bắt mặt hộc có khay inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 303111, 303112, 303113

Giá: 1.700.000 VND

Rổ xoong dưới bồn rửa inox Higold

Mã sản phẩm: 308001

Giá: 1.640.000 VND

Rổ chén dĩa inox Higold

Mã sản phẩm: 301607

Giá: 1.240.000 VND

Rổ xoong nồi có khay inox Higold

Mã sản phẩm: 301125

Giá: 1.140.000 VND

Rổ xoong nồi inox Higold

Mã sản phẩm: 301002

Giá: 840.000 VND

Kệ gia vị 2 tầng bản 200mm inox Higold

Mã sản phẩm: 306001

Giá: 1.716.000 VND

Kệ gia vị dụng cụ inox bản 370mm Higold

Mã sản phẩm: 306003

Giá: 1.907.000 VND

Kệ gia vị dụng cụ inox bản 320mm Higold

Mã sản phẩm: 306002

Giá: 1.860.000 VND

Kệ gia vị dụng cụ inox bản 420mm Higold

Mã sản phẩm: 306004

Giá: 2.000.000 VND

Kệ gia vị 2 tầng đựng chai lọ inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 304098

Giá: 1.140.000 VND

Kệ 3 tầng đựng chai lọ inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 305001

Giá: 1.350.000 VND

Kệ 2 tầng đựng chai lọ inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 305003

Giá: 1.470.000 VND

Kệ 3 tầng đựng chai lọ inox Higold

Mã sản phẩm: 305021

Giá: 1.950.000 VND

Kệ đựng gia vị inox Higold

Mã sản phẩm: 306021

Giá: 1.320.000 VND

Kệ đựng gia vị inox Higold

Mã sản phẩm: 306051

Giá: 1.878.000 VND

Kệ đựng gia vị inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 306031

Giá: 1.212.000 VND

Kệ đựng gia vị inox Higold

Mã sản phẩm: 306041

Giá: 1.950.000 VND

Mâm xoay 4/4 inox Higold

Mã sản phẩm: 103041

Giá: 2.073.000 VND

Mâm xoay 4/4 inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 103027

Giá: 2.630.000 VND

Hỗ trợ trực tuyến

Website hữu ích

Quảng cáo

Thống kê