Sản phẩm mới

Kệ chén 2 tầng âm tủ inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 401070, 401071, 401072, 401073, 401074

Giá: 1.130.000 VND

Kệ xà phòng - ray giảm chấn inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 307020

Giá: 2.390.000 VND

Rổ chén dĩa ray giảm chấn bắt mặt hộc inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 303601, 303602, 303603

Giá: 1.850.000 VND

Rổ xoong nồi ray giảm chấn bắt mặt hộc inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 303111, 303112, 303113

Giá: 1.700.000 VND

Rổ xoong dưới bồn rửa ray giảm chấn inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 308001, 308002

Giá: 1.640.000 VND

Rổ chén dĩa ray giảm chấn Higold

Mã sản phẩm: 301607, 301601, 301606, 301602, 301603

Giá: 1.240.000 VND

Rổ xoong nồi có khay ray giảm chấn Higold

Mã sản phẩm: 301125, 301122, 301126, 301123, 301124

Giá: 1.140.000 VND

Rổ xoong nồi ray giảm chấn Higold

Mã sản phẩm: 301002, 301003,301004, 301101,301102, 301103

Giá: 840.000 VND

Kệ gia vị dụng cụ inox bản ray giảm chấn Higold

Mã sản phẩm: 306001

Giá: 1.716.000 VND

Kệ gia vị dụng cụ inox bản 350mm Higold

Mã sản phẩm: 306003

Giá: 1.907.000 VND

Kệ gia vị dụng cụ inox bản 320mm Higold

Mã sản phẩm: 306002

Giá: 1.860.000 VND

Kệ gia vị dụng cụ inox bản 420mm Higold

Mã sản phẩm: 306004

Giá: 2.000.000 VND

Kệ gia vị 2 tầng đựng chai lọ inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 304098, 304099

Giá: 1.140.000 VND

Kệ 3 tầng đựng chai lọ inox 304 Higold

Mã sản phẩm: 305001

Giá: 1.350.000 VND

Kệ đựng gia vị ray giảm chấn nox Higold

Mã sản phẩm: 306021, 306022

Giá: 1.320.000 VND

Kệ đựng gia vị inox Higold

Mã sản phẩm: 306051

Giá: 1.878.000 VND

Kệ đựng gia vị inox Higold

Mã sản phẩm: 306041

Giá: 1.950.000 VND

Mâm xoay 4/4 Crom - Iron

Mã sản phẩm: 103041

Giá: 2.073.000 VND

Mâm xoay 3/4 inox Higold

Mã sản phẩm: 102021, 102022

Giá: 1.790.000 VND

Mâm xoay 1/2 inox Higold

Mã sản phẩm: 101021

Giá: 1.670.000 VND

Mâm xoay 3/4 đáy gỗ inox Higold

Mã sản phẩm: 101112

Giá: 3.927.000 VND

Kệ chiếc lá mở trái - phải inox Higold

Mã sản phẩm: 101039

Giá: 7.370.000 VND

Kệ góc kéo đáy gỗ 800mm

Mã sản phẩm: 101105

Giá: 6.583.000 VND

Kệ góc trái - phải inox Higold

Mã sản phẩm: 101005

Giá: 5.520.000 VND

Hỗ trợ trực tuyến

Website hữu ích

Quảng cáo

Thống kê